Årsrapporten

Sådan forbereder du dig til årsrapporten

Årsrapporten er vigtig, fordi den giver dig et klart indblik i din virksomheds økonomi. Derfor kan den også fungere som en rettesnor til at foretage eventuelle justeringer i virksomheden. Årsrapporten giver desuden dine kreditorer mulighed for at vurdere, om de fortsat kan give dig kredit eller låne dig penge. Derfor er det også vigtigt, at din årsrapport er troværdig.

Vi ved dog godt, at årsrapporten kan være en svær størrelse for mange. Hos Mer Revision er vi professionelle revisorer, og vi har ligeledes et større økonomisk overblik end de fleste. Men vi vil også rigtig gerne dele vores viden. Derfor giver vi dig her et par gode råd, som kan hjælpe dig til at blive klar til årsrapporten.

Giv din bogføring højeste prioritet

En løbende, systematisk bogføring er fundamentet for, at der ikke opstår problemer, når du skal udarbejde årsrapport. Hvis du løbende holder styr på dine bilag, er alle de vigtige brikker til årsrapporten på plads, og det giver mindre arbejde i den anden ende.

Hav det grundlæggende på plads

En årsrapport skal som minimum bestå af et årsregnskab, oplysninger om begivenheder, som har påvirket virksomhedens regnskab, en erklæring om, at rapporten afspejler virksomhedens reelle økonomiske situation, en beskrivelse af principperne for opgørelse af regnskabsposterne samt en eventuel revisorerklæring. Hvis de grundlæggende krav og formalia er på plads, kan du være sikker på, at der ikke opstår lovmæssige problemer i forhold til din årsrapport – og at dine kreditorer og samarbejdspartnere kan gennemskue din økonomi.

Hvis du vil vide mere

Hvis du er i tvivl, om din årsrapport opfylder alle krav og formalia, er du altid velkommen til at kontakte os for en professionel vurdering. Vi tilbyder også gerne at overtage ansvaret for din bogføring og din generelle økonomi – også din årsrapport.

Kontakt os i dag

Ønsker du et gratis opstartsmøde, eller har du spørgsmål til vores ydelser, så kontakt os i dag.

Ring på 46 32 56 32, eller udfyld nemt nedenstående formular.