“Det der med moms, det er ikke lige mig…”

Det forstår vi godt! Men som det så ofte er med den slags, så kan det få store konsekvenser, hvis du ikke har styr på din moms.

Hvad er moms for en størrelse?

Moms er en afgift, der beregnes af varer og tjenesteydelsers værdi. Det er sælger, der opkræver moms ved at pålægge afgiften til sine varers egentlige salgsværdi. Det vil sige, at når du sælger en vare eller ydelse, skal du lægge moms oven i den pris, du tager for varen. Nogle ydelser er dog fritaget for moms. Det gælder eksempelvis visse typer af behandlinger.

Når din virksomhed sælger en vare eller en ydelse, er du som momsregistreret forpligtet til at pålægge den rette momsafgift. Du får dog samtidig fradrag for den moms, du betaler ved køb af varer til din virksomhed. Derfor fungerer din virksomhed i højere grad som momsopkræver, end som egentlig momsbetaler.

Når du indberetter din moms til SKAT, modregnes momsen på dine solgte varer og dine købte varer. Differencen mellem din salgsmoms og din købsmoms udgør således det beløb, du skal betale til SKAT.

 

DU SÆLGER:

Konsulentydelse – 5 timer á 1.000 5.000
+ 25% i moms 1.250
Kunden betaler: 6.250

DU KØBER:

Kontorartikler 500
+ 25% i moms 125
Du betaler: 625

AFREGNING AF MOMS:

Salgsmoms 1.250
Købsmoms 125
Du betaler til SKAT: 1.125

Skal jeg momsregistrere mig?

Du har pligt til at momsregistrere dig, så snart du omsætter for mere end 50.000 over en periode på 12 måneder.

Hvad sker der, hvis jeg glemmer at indberette moms?

Er du momsregistreret, skal du indberette og betale moms til tiden. Det gælder også, hvis du endnu ikke har hverken købt eller solgt noget i din virksomhed. I det tilfælde skal du foretage en 0-indberetning.

Der er forskellige frister for indberetning af moms. Det mest almindelige for mindre virksomheder er kvartalsvis og halvårlige indberetning. Overstiger din momspligtige omsætning 50 millioner årligt, skal du indberette moms månedsvis. Det er SKAT, der afgør, hvor ofte du skal indberette og betale din moms.

Undlader du korrekt indberetning og betaling af moms, pålægger SKAT renter og gebyrer, og det kan blive en dyr fornøjelse for virksomheden.

Køb og salg i udlandet

Sælger du varer til kunder i udlandet? Eller indkøber du ting til din virksomhed fra andre lande end Danmark? Når du handler med lande udenfor Danmark, skal du skelne imellem varehandel med EU-lande, varehandel med tredjelande (lande udenfor EU) og køb og salg af ydelser i udlandet.

Handel med EU-lande

Som hovedregel skal du ikke lægge salgsmoms på dine varer, når du sælger til EU-lande. Men du kan stadig fradrage din købsmoms, hvis den er pålagt. Du betaler ikke told af varer handlet med øvrige EU-lande.

Handel med tredjelande

Handler du med tredjelande, skal du ikke beregne moms på de varer, du eksporterer. Importerer du varer til videresalg i Danmark, skal du beregne moms på din egen salgspris. Det får du naturligvis fradrag for. Du vil desuden som oftest skulle betale told af de varer, du importerer.

Køb og salg af ydelser i udlandet

Reglerne for køb og salg af ydelser i udlandet afhænger af flere ting. Du skal blandt andet forholde dig til, hvilken ydelse er er tale om, hvor handlen er etableret og om modtageren er privatperson eller virksomhed. Har du spørgsmål til køb og salg af ydelser i udlandet, er du altid velkommen til at kontakte os, så vi kan give dig den rådgivning, der passer til forholdene i din virksomhed.

Har du helt styr på momsen?

Ellers er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 46 32 56 32. Vi har helt styr på reglerne, og vi er klar til at guide dig igennem momsjunglen.

Kontakt os i dag

Ønsker du et gratis opstartsmøde, eller har du spørgsmål til vores ydelser, så kontakt os i dag.

Ring på 46 32 56 32, eller udfyld nemt nedenstående formular.