Skal jeg stifte et holdingselskab?

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, der har til formål at eje andre virksomheder – såkaldte driftsselskaber. En holdingstruktur nedbringer risici ved stiftelse af driftsselskaber og medfører desuden en række forretnings- og skattemæssige fordele.

Hvis du mener, at det på længere sigt kan blive aktuelt for dig, at dit driftsselskab ejes af et holdingselskab, kan du med fordel stifte dit holdingselskab samtidig med dit driftsselskab, da det kan give udfordringer, hvis du først indskyder dit holdingselskab senere

Rullende kapital

Hvis du stifter dit holdingselskab på samme tid som dit driftsselskab, kan du lade selskabskapitalen i holdingselskabet rulle videre ned i driftsselskabet.

Det kræver et indskud på minimum 50.000 kroner at stifte et ApS-selskab. Stifter du et holdingselskab og et driftsselskab på samme tid, kan du bruge de indskudte 50.000 kroner fra dit nye holdingselskab som indskudskapital i dit driftsselskab.

Rent praktisk kommer driftsselskabet dermed til at have en selskabskapital på 50.000 kroner, mens holdingselskabet får en selskabskapital bestående af anparterne i driftsselskabet.

Minimering af risici

Som virksomhedsejer løber du altid forretningsmæssige risici. Skulle du være så uheldig at blive ramt af et uforudset stort tab, eksempelvis erstatningskrav, hæfter dit driftsselskab alene for dette, hvis det ikke hører under et holdingselskab.

Ofte kan sådanne tab være så store, at dit overskud ikke kan dække udgifterne, og det kan føre til driftsselskabets konkurs. Ejer du et holdingselskab, til hvilket du løbende har overført driftsselskabets overskud, kan du dog undgå at miste dette overskud.

Det skyldes, at tab, som erstatningskrav, altid skal blive i driftsselskabet. Kreditorer kan således ikke, som hovedregel, gøre krav på holdingselskabets overskud.

Udbytte kan overføres skattefrit

Hvis du ejer dit driftsselskab igennem et holdingselskab, kan overskuddet fra driftsselskabet overføres til holdingselskabet skattefrit. Det eneste krav er, at holdingselskabet ejer minimum 10% af driftsselskabet.

Det overskud, der ligger i dit holdingselskab, kan du benytte til investeringer. Gør du det, kommer du aldrig til at skulle betale skat af overskuddet, med undtagelse af selskabsskat som du naturligvis ikke kan undgå. Det er først når en sum tages ud privat, at den bliver yderligere beskattet.

Fordele ved flere ejere

En holdingstruktur giver større fleksibilitet, når der er flere ejere i dit driftsselskab. Forskellige ejere har forskellige behov, for eksempel i forbindelse med udbetaling til privat forbrug. Det lader sig gøre med en holdingstruktur.

Det kræver blot, at alle ejere ejer deres del af driftsselskabet gennem et holdingselskab. Overskud fra driftsselskabet kan overføres skattefrit til de enkelte holdingselskaber, og herfra kan hver enkelt ejer selv styre overskuddet.

Store skattefordele når driftsselskabet skal sælges

Salg af en virksomhed kan blive en dyr skattemæssig affære, hvis virksomheden er et personligt ejet driftsselskab. Er dette tilfældet, bliver du nemlig øjeblikkeligt beskattet af hele avancen fra salget. Har du derimod et holdingselskab, kan avancen fra salget overføres til holdingselskabet skattefrit. Herfra kan du selv vælge, hvor meget du ønsker at udbetale til dig selv, og det er først her, du bliver beskattet af det. Investerer du i stedet pengene direkte fra holdingselskabet, undgår du helt at blive beskattet af salget.

Ulemper ved holdingselskaber

Når du ejer et selskab, uanset om det er et drifts- eller et holdingselskab, skal du føre særskilt regnskab for hver enkelt virksomhed. Vælger du at stifte et holdingselskab, skal du altså medregne de ekstra ressourcer det vil kræve at administrere et ekstra selskab.

Både drifts- og holdingselskaber kan i visse tilfælde undgå revisionspligt.

Kontakt os i dag

Ønsker du et gratis opstartsmøde, eller har du spørgsmål til vores ydelser, så kontakt os i dag.

Ring på 46 32 56 32, eller udfyld nemt nedenstående formular.