Priseksempler

Se eksempler på pris

Selskabet Tømrervirksomheden ApS har en årlig omsætning på 2.250.000,-. Selskabet ønsker hjælp i forbindelse med bogføring, momsafregning samt udarbejdelse og indberetning af selvangivelse for selskabet. Fra Tømrervirksomheden modtager Mer Revision bilagsmappe på 400 bilag, som er sat i orden efter kontoudtog. Herfra varetager Mer Revision korrekt bogføring og afstemning af balance.
Mer Revision står for den kvartalsvise momsindberetning og udarbejder og indberetter selskabets selvangivelse. Der udarbejdes desuden årsrapport med assistanceerklæring. For denne ydelse betaler Tømrervirksomheden 14.000,- ekskl. moms.
IT Konsulenten er en enkeltmandsvirksomhed med en årlig omsætning på 1.100.000,-.
 Virksomheden ønsker hjælp til udarbejdelse og indberetning af selvangivelse. IT Konsulenten varetager selv bogføring og momsindberetning. 
Til Mer Revision leverer IT Konsulenten afstemt bilagsmappe med 100 bilag. Kunden varetager selv afstemning af balance.
 Mer Revision udarbejder og indberetter virksomhedens selvangivelse og udarbejder desuden årsrapport med assistanceerklæring. For denne ydelse betaler IT Konsulenten 7.000,- ekskl. moms.
Salgsvirksomheden er et A/S-selskab med tilhørende holdingselskab og har en årlig omsætning på 7.500.000,-. Selskabet ønsker, at Mer Revision står for revision af årsregnskab samt indberetning af selvangivelse. Salgsvirksomheden står selv for bogføring og momsindberetning. Mer Revision modtager derfor afstemt bilagsmappe på 2.000 bilag fra Salgsvirksomheden.
 Mer Revision varetager revision af selskabets årsregnskab, udarbejder- og indberetter selskabets selvangivelse og udarbejder desuden årsrapport med revisionserklæring. For denne ydelse betaler Salgsvirksomheden 25.000,- ekskl. moms.
Et forældrepar, der har foretaget forældrekøb af lejlighed, ønsker hjælp til korrekt indberetning af deres investering. Den årlige omsætning på købet er 60.000,-.
 Mer Revision står for bogføring samt udarbejdelse og indberetning af selvangivelse.
 Da der er tale om privat investering, er købet ikke momspligtigt, hvorfor der ikke afregnes og indberettes moms. Mer Revision modtager 50 bilag fra ægteparret, som bogføres og balanceafstemmes.
 Herefter udarbejder og indberetter Mer Revision selvangivelse for begge ægtefæller. Der påføres desuden assistanceerklæring. For denne ydelse betaler forældreparret 4.500,- ekskl. moms.

Eksempel på tidslinje for opgave

Vælger du Mer Revision til at hjælpe dig med din bogføring, momsafregning og/eller selvangivelse, gør vi vores bedste for at give dig effektiv og professionel service, og du kan være sikker på, at vi leverer arbejde af højeste kvalitet.

Følgende er et eksempel på tidslinjen for udarbejdelse- og indberetning af regnskab:

  • Den 13. februar afleverer kunden regnskabsmateriale til Mer Revision. 
Mer Revision gennemgår nu regnskabsmaterialet og noterer sig spørgsmål og eventuelle mangler i dette.
  • Den 3. marts kontakter Mer Revision kunden med henblik på at stille spørgsmål og oplyse om eventuelle mangler i regnskabsmaterialet.
  • Kunden gennemgår nu regnskabsmaterialet på ny og afleverer den 10. marts de eventuelle mangler, der måtte være til Mer Revision.
  • Er der tale om en kunde, der ønsker udarbejdelse af regnskab for et selskab (ApS eller A/S), modtager kunden den 16. marts et foreløbigt udkast på regnskabet.
  • Kunden gennemgår nu udkastet, hvorefter Mer Revision den 21. marts modtager kundens godkendelse. Regnskabet sendes efterfølgende til elektronisk underskrift.
  • Den 23. marts har alle parter underskrevet regnskabet elektronisk, hvorefter Mer Revision den 27. marts indberetter regnskabet til Erhvervsstyrelsen og SKAT.
  • Mer Revision afslutter således opgaven efter to uger, og kunden kan nu lukke regnskabsåret.